Zaproszeni goście


prof. zw. dr hab. dr hc. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN

Bogusław Buszewski jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii fizycznej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze w jak również wielu innych stypendiów w uznanych ośrodkach naukowych. Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną i  środowiska jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych. Zajmuje się również metodami przygotowania próbek, spektroskopią i chemometrią. Jest autorem i wsółautorem ponad 770 publikacji 58 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 20000 cytowań, h = 62). Promotor 45 doktoratów i opiekun 23 zakończonych habilitacji. Pięciu jego uczniów jest profesorami tytularnymi. Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem prof. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem oraz subwencji profesorskiej Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Nagroda PAN im. M. Skłodowskiej Curie. Prof. Buszewski uhonorowany został godnością profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz doctora honoris cause w pięciu ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Sprawował funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science (po dwie kadencje). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (dwie kadencje). Aktualnie jest vice-przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącym Central European Group for Separation Sciences. Jest również członkiem rzeczywistym PAN i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

prof. Valentin Mirceski

Valentin Mirceski is full professor at the Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, R. Macedonia. Currently he is affiliated with the Lodz University in Poland as well. He has a broad scientific interest in the area of electrochemistry, in particular electroanalysis, theoretical and experimental studies of electrode mechanisms and kinetics, theory of square‐wave voltammetry, electrochemistry at liquid interfaces, electrocatalysis, development of novel electroanalytical techniques etc. He has published more than 120 articles, with a Hirsch factor h = 31, ranging him among the most cited scholars from Macedonia. He is an author of the monograph Square‐wave voltammertry: theory and application, as well as one of authors of the Dictionray of Electrochemistry published by Springer. According to the analysis of global scientific achievements published by the Stanford University in 2020 and 2021, Mirceski is ranged within 2% most influential scientists globally.


prof. Levent Pelit

Assoc. Dr. Levent Pelit graduated from Ege University, Faculty of Science, Department of Chemistry in 1998, and completed his master's and then doctoral studies at the Institute of Science, Analytical Chemistry Department of the same university in 2009. Since 1999, he has been working on the development of electroanalytical, spectroscopic, and chromatographic methods in the Chemistry Department of the Faculty of Science and continued his duty as a faculty member after receiving the title of associate professor in 2015. He has been involved in the field of analytical separation science, with special emphasis on modern sample preparation approaches, mainly in innovative sorption-based microextraction techniques. His main basic scientific research areas include the development of analytical methods for the determination of biomarkers for the diagnosis of diseases and the monitoring of environmental pollutants in different matrices. There are many projects, patent applications, and 27 publications involving translational studies on analytical chemistry and separation science.


prof. Polonca Trebse

Polonca Trebše is professor of chemistry at the University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences. She graduated in Chemistry in 1990 at the University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, where she obtained her Master degree in 1994 and PhD 1997 in the field of organic synthesis.
In 1997, she joined the University of Nova Gorica (former Faculty of Environmental Sciences), where she was employed until 2013 when she moved to University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences. Research and expert areas: studies on photochemical degradation and transport of different organic pollutants, mainly pesticides in the aquatic environment; study of transformation and identification of different pollutants (UV filters, THMs) under disinfection conditions; toxicity assessment of various organic pollutants for selected non-target organisms in the aquatic and terrestrial environments; organic pollutants instrumental analysis;
Current research findings have been published 95 scientific papers in international journals with impact factor, 7 book chapters and 7 textbooks.
For her research work she got several awards: Krka award for years 1995 and 1997, Zois award (national scientific award) for important achievements on the field of chemistry and ecotoxicology in 2008, and Prometheus of Science for Excellence in Communication in 2020.
Polonca Trebše lectures at the undergraduate program of Environmental Health Chemistry related courses, at the master program of Environmental Health (course Sampling) as well as at interfaculty doctoral program Lifesciences (module Bioengineering in Health Sciences).
She is experienced with the management of national and international research projects, she was involved in the development of new curricula, preparation of study materials, and staff training on the academic level.
She is a member of the Slovenian Chemical Society (since 1990) and a member of the European Association of Chemistry and the Environment (since 2010). She serves as a members of the Editorial Boards: Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (2004-2008) and  Environmental Chemistry Letters (2012-).


Dr. Joachim P. Weiss

After his graduation in chemistry in 1979 from the Technical University of Berlin (Germany) he worked in the field of Liquid and Gas Chromatography at the Hahn-Meitner-Institute in Berlin and received his Ph.D. in Analytical Chemistry in 1982 from the Technical University of Berlin. In 2000, Prof. Guenther Bonn appointed him Visiting Professor at the Leopold-Franzens University in Innsbruck (Austria). Weiss habilitated in Analytical Chemistry at the Leopold-Franzens University in 2002. In 2011, 2014, and 2016, Prof. Jacek Namiesnik appointed him Visiting Professor at the Technical University of Gdansk (Poland).
In 1982, Dr. Weiss started his professional career as an applications chemist at Dionex Corporation in Germany. From 1996 to 1997, he worked in the field of Scanning Probe Microscopy at TopoMetrix GmbH in Germany as a European Distributors Manager and rejoined Dionex Corporation (now part of Thermo Fisher Scientific) in 1998. He is currently retired from the position of Technical Director for Dionex Products within the Chromatography and Mass Spectrometry Division (CMD) of Thermo Fisher Scientific in Germany.
Dr. Weiss is recognized as an international expert in Analytical Chemistry (especially in the field of Liquid/Ion Chromatography). The 4th edition of his Handbook of Ion Chromatography was published in 2016. In 2015, he was awarded the Maria Sklodowska Curie Medal of the Polish Chemical Society for his achievements in separation science.