Miejsce konferencji

Alchemium - Gmach Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Łódź, ul. Żeromskiego 114