Wykłady plenarne

19 czerwca 2022
(niedziela)
17:50-18:30

WP-1 Bogusław Buszewski
Quo Vadis chemio analityczna? Fascynujący świat chemii
20 czerwca 2022
(poniedziałek)
09:00-09:40

WP-2 Levent Pelit
Exhalted breath analysis as a disease diagnosis tool
21 czerwca 2022
(wtorek)
09:00-09:40

WP-3 Polonca Trebse
Sunscreen's disinfection by products-emerging contaminants in swimming waters
22 czerwca 2022
(środa)
09:00-09:40

WP-4 Valentin Mirceski
Advances in electroanalytical techniques
23 czerwca 2022
(czwartek)
09:00-09:40
WP-5 Joachim Weiss
Advanced ion chromatography solutions