Historia Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej

Rok

Konferencja

Miejsce

Organizator

1951

Narada Modernizacji Metod Analitycznych w Przemyśle
I Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Warszawa

NOT

1957

II Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Warszawa

Prof. dr hab. Wiktor Kemula
Wydział Chemii UW

1968

III Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Warszawa

Prof. dr hab. Wiktor Kemula
Wydział Chemii UW

1974

IV Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Warszawa

Prof. dr hab. Wiktor Kemula
Wydział Chemii UW

1995

V Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Gdańsk

Prof. dr hab. Jacek Namieśnik
Wydział Chemiczny PG

2000

VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Gliwice

Prof. dr hab. Irena Baranowska
Wydział Chemiczny PŚ

2005

VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Toruń

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Wydział Chemii UMK

2010

VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Kraków

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Wydział Chemii UJ

2015

IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Poznań

Prof. dr hab. Wiesław Wasiak
Wydział Chemii UAM

2018

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

Lublin

Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos
Wydział Farmaceutyczny UM