Komitet naukowy

prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Przewodniczący
prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Rajmund Stanisław Dybczyński (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Galus (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Rafał Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Paweł Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr. hab. Sławomira Skrzypek (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf (Politechnika Łódzka)