Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (Uniwersytet Łódzki) – Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik (Politechnika Łódzka) – Przewodnicząca
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)
dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)
dr Mariola Brycht (Uniwersytet Łódzki)
dr Barbara Burnat (Uniwersytet Łódzki)
dr Sławomir Garboś (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB)
dr inż. Elżbieta Maćkiewicz (Politechnika Łódzka)
dr inż. Aleksandra Pawlaczyk (Politechnika Łódzka)
dr Justyna Piechocka (Uniwersytet Łódzki)
dr inż. Angelina Rosiak (Politechnika Łódzka)
dr inż. Lesław Sieroń (Politechnika Łódzka)
dr inż. Elżbieta Skiba (Politechnika Łódzka)
mgr inż. Magdalena Gajek (Politechnika Łódzka)
mgr Izabela Kośka (Uniwersytet Łódzki)
mgr Katarzyna Kurpet (Uniwersytet Łódzki)
mgr inż. Piotr Malinowski (Politechnika Łódzka)
mgr inż. Anita Raducka (Politechnika Łódzka)
mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz (Politechnika Łódzka)
mgr inż. Piotr Wysocki (Politechnika Łódzka)